Spring naar inhoud

Aanbieden petitie op 9 mei 2017

Naar aanleiding van het bod dat gedaan is op de Grote Kerk, heeft de stichting een petitie opgesteld, die door meer dan 700 leden van de Protestantse Gemeente Hoogeveen is ondertekend. Massaal is het protest tegen de handelwijze van de Algemene Kerkenraad (AK). De wijkgemeente zegt hiermee tegen de AK: Schort de onderhandelingen op!

Het belangrijkste argument voor de petitie is het feit, dat de AK niet handelt naar de eigen besluiten. In het besluit van 2014 staat, dat er tussen 2015 en 2018 onderzoek gedaan moet worden. Juist bij de Grote Kerk is het punt opgenomen dat er een onderzoek moet komen naar een externe stichting, die het beheer van de Grote Kerk op zich kan nemen. Daarbij is de Stichting Oude Drentse Kerken in beeld, maar mocht dat geen goede deal opleveren dan wil de Stichting Behoud van de Grote Kerk Hoogeveen zich opwerpen als kandidaat om de kerk over te nemen. De stichting vraagt in de vier jaren, die de AK zelf noemt in het besluit van 2014, met ingang van 2017 tot 2020, dit onderzoek te doen.

Er zijn betere oplossingen dan de verkoop aan een particulier commercieel bedrijf. Het is mooi om te zien wat er in de Oosterkerk gebeurt. Daar wordt creatief gezocht naar een oplossing om de kerk, die op de nominatie staat om te sluiten, toch blijvend te laten functioneren als wijkkerk. Daarvoor wordt ruimte gegeven door AK en CvK, terwijl dat ook niet in het besluit van 2014 staat. Geef de Hervormde wijkkerkenraad en de stichting ook ruimte om met creatieve oplossingen te komen. De stichting wil ook graag samen met de AK zoeken naar oplossingen. Eerst moet er dan goed gekeken worden of er manieren zijn, waarbij de kerk werkelijk kerk kan blijven. Het gaat om de toekomst van de Hervormde wijkgemeente Centrum, die een onderdeel is van de Protestantse Gemeente Hoogeveen, en die ruimte vraagt binnen dat geheel. Vanuit deze kerk, die de moederkerk is van in elk geval alle hervormde kerken in Hoogeveen, is in het verleden ook ruimte gegeven om andere wijken op te zetten. Daarvoor zijn destijds gelden vanuit het centrum naar andere kerken gegaan, om die te helpen ontstaan. Vandaar het pleidooi dat vanmiddag gehouden is bij de aanbieding van de petitie aan de Algemene Kerkenraad: zoek naar betere oplossingen!