Spring naar inhoud

Als Stichting Behoud Grote Kerk te Hoogeveen doen wij dit jaar voor het eerst mee met de Rabo ClubSupport (voor meer info; https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/)

Vanaf 5 oktober tot 25 oktober 2020 kunt u met Rabo Clubsupport stemmen op ons. Bent u/jij lid van de Rabobank en mag je stemmen? Stem dan op ons. Met het geld vergoeden we de kosten ten behoeve van het in stand houden van de Grote Kerk en de bijgebouwen.

Vertel vrienden, kennissen, familie en gemeenteleden over deze actie, zodat wij als stichting zo veel mogelijk stemmen kunnen ontvangen.

We hopen op uw medewerking en stem!!

Op onderstaande link kunt u ons vinden:

https://www.rabo-clubsupport.nl/deelnemers/details/101905-stichting-behoud-van-de-grote-kerk-te-hoogeveen?code=3290  

 

De Grote Kerk van Hoogeveen heeft meer mogelijkheden dan alleen de zondagse erediensten. Er zijn veel meer activiteiten mogelijk, die een aanvulling kunnen zijn op het gemeentezijn op zondag. We denken dan aan concerten, aan familiebijeenkomsten, aan lezingen en dergelijke. Hiervoor is de Grote Kerk een uitermate geschikte ruimte. Deze activiteiten moeten de exploitatie van een kerkgebouw, die in onze tijd minder gemakkelijk rondkomt dan in het verleden, beter mogelijk maken. Duidelijk zal zijn, dat deze activiteiten nooit strijdig mogen zijn met de open Bijbel, die op de kansel ligt.

De Stichting Behoud Grote Kerk Hoogeveen wil een pilot starten om samen met de Lionsclub een concert te organiseren.

Dit concert vindt plaats op donderdag 12 december om 20.00 uur in de Grote Kerk van Hoogeveen.

Meestercontrabassist Dominic Seldis en zijn muzikale partner James Pearson brengen u een heerlijke avond vol muziek en humor.

Dominic Seldis is vooral bekend als jurylid in ‘Maestro’ en presentator van diverse tv-programma’s. Zijn aanvoerdersrol bij het Koninklijk Concertgebouworkest combineert hij met virtuoze soloconcerten over de hele wereld.

James Pearson is pianist, componist en een creatieve geest, die zich thuisvoelt in alle muzikale genres, in het bijzonder hedendaagse muziek, jazz en klassiek.

In Stand Up Bass valt veel te lachen en te genieten. Seldis combineert prachtige muziek met humoristische verhalen over zijn instrument. In een klassieke omgeving, maar ook met uitstapjes naar bijvoorbeeld jazz en tango. Pearson schittert in meeslepende improvisaties.

“Muzikaal entertainment van hoog niveau. Seldis is charmant en [..] als musicus zeer serieus.” (Het Parool). “Vingers renden over de snaren van boven naar beneden en terug. [..] Op en top acrobatiek” (Trouw). “Een geweldig duo dat met onverholen plezier prachtige muziek dichter bij de mensen brengt” (Haarlems Dagblad).

Donderdag 12 december 2019  aanvang: 20.00 uur

Grote Kerk Hoogeveen  € 17,50 p.p. inclusief koffie en thee

Kaartverkoop:

Hoofdstraat:         Hema Hoogeveen

Hoofdstraat:         Dierckxsens Mannenmode

Hoofdstraat:         Schoen- en sleutelmakerij Koopman

Hoofdstraat:         De Fakkel

Nije Nering:          Tabak/lektuurshop Koopman

De Weide:             Bloemenshop Erwin

Grote Beer:           Primera De Haan

Hollandscheveld: Ineke Vos Mode

 

 

 

 

 

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig iets van ons laten horen. De laatste tijd hebt u minder over onze activiteiten gehoord. Dat is een gevolg van het feit, dat de Stichting momenteel wacht op de resultaten van het onderzoek dat de door de Algemene Kerkenraad ingestelde commissie uitgevoerd wordt. Deze commissie heeft de opdracht om de mogelijkheden te bekijken voor de Grote Kerk, passend binnen het gebouwenbesluit van de Algemene Kerkenraad uit 2014.

Wij hebben ons met uw hulp en uw financiële ondersteuning sterk kunnen maken voor het behoud van de Grote Kerk. Hierdoor hebben wij diverse onderzoeken kunnen doen. De resultaten van ons onderzoek hebben wij graag gedeeld met de onderzoekscommissie, die deze gegevens kan verwerken in hun rapportage.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie zijn wij bereid om als beheersstichting op te treden binnen de met de AK af te spreken kaders.

Mocht de voorkeur echter uitgaan naar verkoop van de kerk, dan staat de Stichting klaar om verder te spreken over de aankoop van de Grote Kerk. Wij vertrouwen erop, dat in dat geval de gesprekken met ons zullen worden geopend: wij hebben ons immers in 2017 al gemeld als potentiële koper.

De stichting is nog net zo actief als in de voorgaande jaren en heeft uw geldelijke steun nog steeds nodig om daarmee noodzakelijk onderzoek en andere kosten te kunnen financieren.

Anders dan in de afgelopen periode zijn wij hoopvol gestemd. Wij wachten op de uitkomst van het onderzoek van de commissie en zien de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.

Piet Hoving, waarnemend voorzitter Stichting tot Behoud van de Grote Kerk.

PERSBERICHT

Vandaag, 10 november 2017, is er door de Stichting tot Behoud van de Grote Kerk een bod uitgebracht op de Grote Kerk en haar bijgebouwen, bekend als het Kerkelijk centrum ‘De Haven’. Het bod is uitgebracht bij de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen.

Het uitgebrachte bod is tot stand gekomen na overleg met de wijkkerkenraad van Hervormde wijkgemeente Centrum, die de zondagse erediensten houdt in deze kerk en gebruik maakt van de bijgebouwen, waarin het verenigingsleven plaatsvindt.

Voor nadere informatie met betrekking tot dit persbericht kunt u zich wenden tot de voorzitter van de stichting,

Egbert Hekman

Korte toelichting.

In 2014 nam de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen het besluit om in de komende jaren een aantal kerken te sluiten (dit is verwoord in een document, te vinden op https://pknhoogeveen.nl/algemene-kerkeraad/fusiedocumenten/definitief-ak-besluit-over-onze-kerkgebouwen/ ). Zo ook mogelijk de Grote Kerk. Hierbij werd aangegeven dat er tussen 2015 en 2018 eerst onderzoek gedaan zou worden naar mogelijkheden om de Grote Kerk onder te brengen in een externe stichting, waarna de kerk voor het kerkelijk gebruik (de erediensten) van de Hervormde wijkgemeente Centrum gehuurd zou kunnen worden. Dit onderzoek is nooit van de grond gekomen.

Wel is toenadering gezocht naar een externe partij voor de koop van de kerk. Dit heeft geresulteerd in een bod van een externe partij en is in maart 2017 aan de pers gepresenteerd alsmede aan de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Centrum. Voor deze bekendmaking was de Stichting tot Behoud van de Grote Kerk in Hoogeveen al opgericht. Binnen de Hervormde wijkgemeente Centrum zijn de zorgen groot na de bekendmaking van een mogelijke verkoop aan een commerciële partij: men wijst massaal de door de Algemene Kerkenraad gekozen weg af en men maakt zich grote zorgen over de kerk en over het voortbestaan van de wijkgemeente. Gesprekken met de Algemeen Kerkenraad liepen op niets uit. Ook een aangeboden petitie, ondertekend door 750 gemeenteleden (van 18 jaar en ouder) is “weggewuifd”.

De stichting tot Behoud van de Grote Kerk heeft meerdere varianten willen bespreken met de Algemene Kerkenraad, maar heeft daarvoor niet de gelegenheid gehad. Op dit moment ontbreekt het aan duidelijkheid.

Dit heeft de stichting doen besluiten zelf een bod uit te brengen. Dit in lijn met de wens van de gehele wijkgemeente om de kerkelijke bestemming voor de toekomst te behouden en om de voortgang van het kerkenwerk te waarborgen.

 

Geachte broeders en zusters,

Van ons ontvangt u deze brief, nadat ondertussen meer dan 750 leden van de Protestantse Gemeente Hoogeveen via ons aan de Algemene Kerkenraad gevraagd hebben de onderhandelingen over de verkoop van de Grote Kerk aan een particuliere ondernemer op te schorten, totdat er gedegen onderzoek geweest is om de kerk, conform uw eigen besluit uit 2014, onder te brengen bij een stichting. Wij hebben van u niet eens een antwoord ontvangen op ons verzoek, maar ondertussen lezen we wel in de Kerkentrommel dat u dit massale verzoek uit met name de Hervormde wijkgemeente Centrum volledig negeert.
Ook ons verzoek om als stichting de kerk te mogen kopen is met een kort briefje afgedaan. Omdat de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters geen oor heeft voor ons en daarmee voor 750 leden van onze gemeente, wenden wij ons tot u op deze ongebruikelijke manier.

Binnenkort staat volgens de berichten in de Kerkentrommel de mogelijke verkoop van de Grote Kerk bij u op de agenda. Wij denken dat het in de richting kan gaan van een besluit dat onomkeerbaar is; dat nooit meer gecorrigeerd kan worden.
In Hoogeveen spreken mensen die wat oog hebben voor historisch en cultureel besef met spijt over alle zaken, die in de afgelopen eeuw niet bewaard zijn voor het nageslacht. Het is niet meer terug te draaien, en de bouw van een cascade in de Hoofdstraat kan niet terugbrengen wat in de vorige eeuw daar verloren is gegaan. Hetzelfde kan gezegd worden met betrekking tot meerdere gebouwen in Hoogeveen.

Nu de Grote Kerk. Hier gaat het om de kerk, die in de geschiedenis van Hoogeveen een belangrijke rol gespeeld heeft en nog speelt. Een kerk van meer dan 350 jaar, die jarenlang een centrale rol speelt in de geschiedenis van Hoogeveen, maar zich ook openstelde voor gebeurtenissen met een landelijke uitstraling.
Enkele opvallende zaken, die het belang van de Grote Kerk aangeven, in en buiten Hoogeveen:
 De Protestantse Gemeente Hoogeveen werd in de Grote Kerk ingesteld.
 Toen koningin Beatrix in Hoogeveen haar verjaardag wilde vieren, werd de Grote Kerk als enige kerk in de route opgenomen.
 Beide echtgenoten van Hans Wiegel werden begraven vanuit de Grote Kerk.
 Uitvoeringen door koren als HCM vinden vaak in de Grote Kerk plaats, koren zingen graag in deze kerk met een geweldige akoestiek; de kerk is een geliefde plek voor concerten.

In de bijlage bij deze brief willen wij duidelijk maken dat de verkoop van de Grote Kerk geen goede zaak is. U hebt de verantwoordelijkheid om binnenkort te oordelen over het wel of niet verkopen van de Grote Kerk. Wij doen een beroep op u en verzoeken u om na te denken over de gevolgen van de verkoop. Zoals wij nu menen dat in het verleden veel te gemakkelijk omgesprongen is met het historisch en cultureel bezit van Hoogeveen, zo zal er later ook geoordeeld worden over uw handelen. Daarom doen wij een beroep op u om ervoor te zorgen dat onze prachtige Grote Kerk behouden blijft voor in de eerste plaats het kerkelijk gebruik, en om de onderhandelingen over de verkoop aan een particulier ondernemer, die de kerk in de eerste plaats commercieel wil uitbaten, te stoppen. U bent ervan op de hoogte dat er alternatieven zijn, en volgens het eigen besluit van 2014 zou u eerst moeten kijken naar mogelijkheden om de Grote Kerk onder te brengen bij een stichting, die het beheer op zich zou nemen. Volgens het besluit van 2014 waren de jaren 2015-2018 daarvoor gereserveerd. Jammer dat het nooit tot een goed onderzoek is gekomen, maar dat wel vorig jaar, zonder dat de wijkgemeente daarin gekend is, contact gezocht is met de heer Albert Jan Vos om aan hem de kerk te verkopen.
Nadat de petitie is aangeboden aan de Algemene Kerkenraad, is er dus niet eens een antwoord gekomen. Volgende week staan verdere voorbereidingen voor de verkoop wel op de agenda van het College van Kerkrentmeesters. En dat terwijl de wijkgemeente zich massaal tegen de verkoop heeft gekeerd. Het lijkt een onbelangrijk smetje op de onderhandelingen over de verkoop, maar het geeft de wijkgemeente het gevoel dat wat zij over deze zaak vindt er totaal niet toe doet.

Onderzoek naar verkoop van kerken in den lande levert op, dat kerken bij verkoop heel graag ervoor kiezen om de toekomst van de kerk veilig te stellen door deze onder te brengen bij een stichting.

Naar onze overtuiging is een verkoop financieel gezien niet noodzakelijk voor de PGH. We hebben de cijfers van 2016 door een financieel expert laten beoordelen, en hij komt tot de conclusie dat de PGH financieel gezien meer dan gezond is.

Bovendien speelt nog een ander aspect. Onze synode werkt aan Kerk 2025, waarin de gedachte naar voren komt dat de plaatselijke (wijk-)gemeente veel meer dan nu het centrum is van het handelen. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen zou het een mooie gedachte zijn om de Hervormde centrumwijk veel meer vrijheid te geven om zelf vorm te geven aan de ontwikkelingen, om deze wijk er in elk geval veel meer bij te betrekken.

Een goed Nederlands spreekwoord zegt, dat het beter is om ten halve te keren, dan ten hele te dwalen. Wij hopen en vertrouwen erop dat u de wensen van zoveel leden van de Hervormde wijkgemeente Centrum serieus neemt en dat u met deze gemeente en wijkkerkenraad werkelijk in gesprek gaat over de toekomst; dat is meer dan dat de AK en het CvK aan de wijkkerkenraad vertelt hoe de Algemene Kerkenraad het wil.

Tenslotte menen wij een beroep op u te kunnen doen als broeders en zusters. Het kan toch niet zo zijn, dat in de gemeente van Christus het ene deel zo over het andere deel heerst. Wij roepen u op om samen te zoeken naar het welzijn van de Protestantse Gemeente Hoogeveen én van de Hervormde wijkgemeente Centrum.

Met broederlijke groet,

Egbert Hekman, voorzitter.

Notitie met argumenten voor behoud Grote Kerk

Er is geen enkele noodzaak om op dit moment de Grote Kerk te verkopen.

1. De vermogenspositie van de PGH is ruim voldoende om de komende jaren met vertrouwen tegemoet te zien. Een vermogen van ruim 3 miljoen op jaarlasten van ca 1.5 miljoen. De PGH is geen beleggingsinstelling met beschikbare geldmiddelen van 1,7 miljoen, waarbij de verkoopopbrengst van de Kerkboerderij (boekwaarde € 1) nog niet is inbegrepen.
2. De begroting 2017 en enkele jaren daarna laten een positief saldo zien.
3. De beleidsbeslissing in 2014 moet worden herzien omdat dat besluit toentertijd op niet juiste grondslagen is genomen en niet conform de afspraken wordt uitgevoerd. We leven in een andere tijd dan in 2014 en in de tussentijd zijn er financieel door de PGH geen verliezen geleden en is het vermogen alleen maar toegenomen. Dit laatste met name door verkopen van voormalige Hervormde bezittingen.
4. Het beleidsplan van 2014 is achterhaald en dient te worden herzien met betrekking tot de Grote Kerk. De kerk is een monument dat piekfijn in orde is en beslist geen achterstallig onderhoud heeft. Afschrijvingslasten voor de Grote Kerk zijn nihil, omdat deze kerk ook een boekwaarde heeft van € 1. Blijkbaar kan het beleid omtrent de Oosterkerk wel worden herzien, dus waarom omtrent de Grote Kerk niet eveneens.
5. Het vertrouwen in de AK is voor een groot gedeelte van de Hervormde wijkgemeente Centrum tot ver onder het nulpunt gedaald en de wijkgemeente heeft met 750 handtekeningen tegen de voorgenomen verkoop door de AK geprotesteerd en is daarmee in opstand gekomen.
6. De verkoop van het monument de Grote Kerk aan een particulier is een verkeerd signaal met betrekking tot het ongestoorde bezit en kerkelijk leven in de Hervormde wijkgemeente Centrum. Bij particulier bezit drogen eventuele subsidiegelden voor toekomstige onderhoudskosten volledig op.
7. Het getuigt van onbehoorlijk bestuur als de AK niet in gesprek gaat met de wijkkerkenraad en de Stichting Behoud Grote Kerk omdat die een groot deel van de Hervormde wijkgemeente vertegenwoordigen en recht hebben om gehoord te worden in deze situatie. Al met al, concluderend: stop de onderhandelingen over de verkoop van de Grote Kerk.

Naar aanleiding van het bod dat gedaan is op de Grote Kerk, heeft de stichting een petitie opgesteld, die door meer dan 700 leden van de Protestantse Gemeente Hoogeveen is ondertekend. Massaal is het protest tegen de handelwijze van de Algemene Kerkenraad (AK). De wijkgemeente zegt hiermee tegen de AK: Schort de onderhandelingen op!

Het belangrijkste argument voor de petitie is het feit, dat de AK niet handelt naar de eigen besluiten. In het besluit van 2014 staat, dat er tussen 2015 en 2018 onderzoek gedaan moet worden. Juist bij de Grote Kerk is het punt opgenomen dat er een onderzoek moet komen naar een externe stichting, die het beheer van de Grote Kerk op zich kan nemen. Daarbij is de Stichting Oude Drentse Kerken in beeld, maar mocht dat geen goede deal opleveren dan wil de Stichting Behoud van de Grote Kerk Hoogeveen zich opwerpen als kandidaat om de kerk over te nemen. De stichting vraagt in de vier jaren, die de AK zelf noemt in het besluit van 2014, met ingang van 2017 tot 2020, dit onderzoek te doen.

Er zijn betere oplossingen dan de verkoop aan een particulier commercieel bedrijf. Het is mooi om te zien wat er in de Oosterkerk gebeurt. Daar wordt creatief gezocht naar een oplossing om de kerk, die op de nominatie staat om te sluiten, toch blijvend te laten functioneren als wijkkerk. Daarvoor wordt ruimte gegeven door AK en CvK, terwijl dat ook niet in het besluit van 2014 staat. Geef de Hervormde wijkkerkenraad en de stichting ook ruimte om met creatieve oplossingen te komen. De stichting wil ook graag samen met de AK zoeken naar oplossingen. Eerst moet er dan goed gekeken worden of er manieren zijn, waarbij de kerk werkelijk kerk kan blijven. Het gaat om de toekomst van de Hervormde wijkgemeente Centrum, die een onderdeel is van de Protestantse Gemeente Hoogeveen, en die ruimte vraagt binnen dat geheel. Vanuit deze kerk, die de moederkerk is van in elk geval alle hervormde kerken in Hoogeveen, is in het verleden ook ruimte gegeven om andere wijken op te zetten. Daarvoor zijn destijds gelden vanuit het centrum naar andere kerken gegaan, om die te helpen ontstaan. Vandaar het pleidooi dat vanmiddag gehouden is bij de aanbieding van de petitie aan de Algemene Kerkenraad: zoek naar betere oplossingen!