Spring naar inhoud

Bod op Grote Kerk uitgebracht

PERSBERICHT

Vandaag, 10 november 2017, is er door de Stichting tot Behoud van de Grote Kerk een bod uitgebracht op de Grote Kerk en haar bijgebouwen, bekend als het Kerkelijk centrum ‘De Haven’. Het bod is uitgebracht bij de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen.

Het uitgebrachte bod is tot stand gekomen na overleg met de wijkkerkenraad van Hervormde wijkgemeente Centrum, die de zondagse erediensten houdt in deze kerk en gebruik maakt van de bijgebouwen, waarin het verenigingsleven plaatsvindt.

Voor nadere informatie met betrekking tot dit persbericht kunt u zich wenden tot de voorzitter van de stichting,

Egbert Hekman

Korte toelichting.

In 2014 nam de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen het besluit om in de komende jaren een aantal kerken te sluiten (dit is verwoord in een document, te vinden op https://pknhoogeveen.nl/algemene-kerkeraad/fusiedocumenten/definitief-ak-besluit-over-onze-kerkgebouwen/ ). Zo ook mogelijk de Grote Kerk. Hierbij werd aangegeven dat er tussen 2015 en 2018 eerst onderzoek gedaan zou worden naar mogelijkheden om de Grote Kerk onder te brengen in een externe stichting, waarna de kerk voor het kerkelijk gebruik (de erediensten) van de Hervormde wijkgemeente Centrum gehuurd zou kunnen worden. Dit onderzoek is nooit van de grond gekomen.

Wel is toenadering gezocht naar een externe partij voor de koop van de kerk. Dit heeft geresulteerd in een bod van een externe partij en is in maart 2017 aan de pers gepresenteerd alsmede aan de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Centrum. Voor deze bekendmaking was de Stichting tot Behoud van de Grote Kerk in Hoogeveen al opgericht. Binnen de Hervormde wijkgemeente Centrum zijn de zorgen groot na de bekendmaking van een mogelijke verkoop aan een commerciële partij: men wijst massaal de door de Algemene Kerkenraad gekozen weg af en men maakt zich grote zorgen over de kerk en over het voortbestaan van de wijkgemeente. Gesprekken met de Algemeen Kerkenraad liepen op niets uit. Ook een aangeboden petitie, ondertekend door 750 gemeenteleden (van 18 jaar en ouder) is “weggewuifd”.

De stichting tot Behoud van de Grote Kerk heeft meerdere varianten willen bespreken met de Algemene Kerkenraad, maar heeft daarvoor niet de gelegenheid gehad. Op dit moment ontbreekt het aan duidelijkheid.

Dit heeft de stichting doen besluiten zelf een bod uit te brengen. Dit in lijn met de wens van de gehele wijkgemeente om de kerkelijke bestemming voor de toekomst te behouden en om de voortgang van het kerkenwerk te waarborgen.