Spring naar inhoud

Trommelslager

Kenmerkend voor Hoogeveen is de trommelslager, of tamboer, die op zondag door het centrum loopt en met zijn roffel de gelovigen oproept naar de kerk te gaan.

Dit gebruik gaat terug op de 17e eeuwse tamboers, die als taak hadden om de manschappen op te trommelen. Al gauw werd het takenpakket van de tamboer uitgebreid en werden op zondag de mensen opgetrommeld om naar de kerk te gaan. Kerkelijke en wereldse zaken liepen in die tijd nog veel door elkaar heen.

De kerk van Hoogeveen had door de eeuwen heen wel een toren, maar geen kerkklokken. Wel was er vanaf 1670 een klok op de school, maar die had slechts een gering bereik. De roffel van de trommelslager bleef dus nodig om op te roepen tot de zondagse kerkgang. as in 1806 werd het huidige torentje met kerkklokken op de kerk geplaatst. De trommelslager trommelde desondanks gewoon door.

In 1899 werd in Hoogeveen de eerste trommelslager aangesteld door de Hervormde gemeente, na problemen met de gemeentelijke trommelslager. De kerkelijke trommelslager was alleen op zondag actief.

De laatste trommelslager die door de kerkvoogdij was aangesteld, overleed in 1974. De functie van de trommelslager was intussen vooral folkloristisch geworden en de kerkvoogdij wilde geen nieuwe trommelslager aanstellen. Een alternatief werd gevonden door leden van de christelijke muziekvereniging Wilhelmina te laten trommelen. Dit hield men vol tot mei 2008. Toen werd het stil in Hoogeveen op de zondagochtend.

In september 2009 werd het oude gebruik weer nieuw leven ingeblazen. Sindsdien levert de Tamboerscompagnie een trommelslager bij bijzondere diensten en christelijke feestdagen. In 2015 werd de Hoogeveense trommelslager erkend als Nationaal Immaterieel Erfgoed.

Bekijk deze flyer voor uitgebreidere informatie over de trommelslager.