Spring naar inhoud

Beleidsplan 2021-2025

1. Inleiding

In 2014 nam de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Hoogeveen het volgende besluit t.a.v. de Grote Kerk en De Haven:

‘De kosten van de exploitatie en het onderhoud van de Grote Kerk en De Haven verder terug te dringen door deze gebouwen uiterlijk vanaf 2020 onder te brengen in een externe stichting met het doel de gebouwen van deze stichting te huren, dan wel te verkopen (al of niet met de mogelijkheid de gebouwen te huren). Hiervoor geldt de volgende prioriteit:
2015-2018: Onderzoek door het College van Kerkrentmeesters naar mogelijkheden voor een externe stichting, waarbij de Protestantse Gemeente Hoogeveen het kerkelijk gebruik (m.n. eredienst) kan huren;
2018-2019: Onderzoek naar verkoop met mogelijkheid van huur voor kerkelijk gebruik;
2020: Verkoop zonder kerkelijk gebruik, maar zo mogelijk met restricties t.a.v. gepast gebruik na verkoop.’
(Bron: Definitief AK-besluit over onze kerkgebouwen)

2. De Stichting Behoud van de Grote Kerk te Hoogeveen

Hoewel de kerkenraden van de wijkgemeenten 1 en 2 zich verzetten, werd het hierboven vermeld besluit genomen door de Algemene Kerkenraad.
Ook in de gemeente ontstond onrust over de onzekerheid, die ontstaan is na dit besluit. Toen in 2016 de hoofdruimte van De Haven werd verhuurd en niet, zoals algemeen werd gedacht, enkele nevenruimten (waardoor De Haven niet meer gebruikt kon worden voor b.v. het koffiedrinken na de zondagse erediensten en voor gemeenteavonden), nam de onrust grote vormen aan. Gemeenteleden organiseerden zich en richten de Stichting Behoud van de Grote Kerk te Hoogeveen op. De stichtingsakte passeerde op 8 december 2016 bij notaris Van Linge te Hoogeveen.

3. Doel

De stichting heeft tot doel gelden bijeen te brengen om de Grote Kerk met aanbehoren te Hoogeveen in stand te houden.
Nader gespecificeerd beijvert de stichting zich om daarmee de volgende doelstellingen te bereiken:

 • De Grote Kerk, De Haven, de oude kosterswoning, de oude pastorie en de Joodse begraafplaats vormen een monumentaal geheel en behoren tot het weinige cultureel erfgoed dat de Gemeente Hoogeveen bezit. Daarom moet dit een eenheid blijven. Onderdelen van dit geheel mogen niet los verkocht worden.
 • Bevorderen van het ‘veilig’ onderbrengen van de Grote Kerk met aanbehoren.
 • Het verwerven van fondsen om bovenstaande doelstellingen mogelijk te maken.
 • De Grote Kerk en De Haven moeten door de Hervormde Centrumwijkgemeente volledig gebruikt kunnen worden.
 • De huidige (uitstekende) staat van de gebouwen te handhaven.

5. Verantwoording

Wanneer daartoe aanleiding is brengt de stichting de kerkelijke gemeente in de Grote Kerk mondeling of schriftelijk op de hoogte van haar activiteiten door mededelingen voor of na een eredienst.
Verder zal de stichting jaarlijks verslag doen van de activiteiten. Er zal een informatieavond belegd worden voor donateurs, die in de wijkgemeente wordt aangekondigd.

6. Gesprekspartners

Om de genoemde doelstellingen te bereiken ziet de stichting als (mogelijke) gesprekspartners:

 • De Wijkkerkenraad van de Hervormde Centrumwijkgemeente
 • De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hoogeveen
 • Wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Hoogeveen
 • De Stichting Drentse Kerken
 • De Gemeente Hoogeveen
 • De Hoogeveense ondernemerscombinatie (HOC)
 • De Stichting Cultureel Erfgoed, Zeist
 • De Historische Kring
 • Het Comité van aanbeveling van de stichting
 • Historische Vereniging Die Luyden van 't Hooge Veene