Spring naar inhoud

Stand van zaken oktober 2019

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig iets van ons laten horen. De laatste tijd hebt u minder over onze activiteiten gehoord. Dat is een gevolg van het feit, dat de Stichting momenteel wacht op de resultaten van het onderzoek dat de door de Algemene Kerkenraad ingestelde commissie uitgevoerd wordt. Deze commissie heeft de opdracht om de mogelijkheden te bekijken voor de Grote Kerk, passend binnen het gebouwenbesluit van de Algemene Kerkenraad uit 2014.

Wij hebben ons met uw hulp en uw financiële ondersteuning sterk kunnen maken voor het behoud van de Grote Kerk. Hierdoor hebben wij diverse onderzoeken kunnen doen. De resultaten van ons onderzoek hebben wij graag gedeeld met de onderzoekscommissie, die deze gegevens kan verwerken in hun rapportage.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie zijn wij bereid om als beheersstichting op te treden binnen de met de AK af te spreken kaders.

Mocht de voorkeur echter uitgaan naar verkoop van de kerk, dan staat de Stichting klaar om verder te spreken over de aankoop van de Grote Kerk. Wij vertrouwen erop, dat in dat geval de gesprekken met ons zullen worden geopend: wij hebben ons immers in 2017 al gemeld als potentiële koper.

De stichting is nog net zo actief als in de voorgaande jaren en heeft uw geldelijke steun nog steeds nodig om daarmee noodzakelijk onderzoek en andere kosten te kunnen financieren.

Anders dan in de afgelopen periode zijn wij hoopvol gestemd. Wij wachten op de uitkomst van het onderzoek van de commissie en zien de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.

Piet Hoving, waarnemend voorzitter Stichting tot Behoud van de Grote Kerk.